XIX a. ir vėliau audimui naudotos horizontalios audimo staklės
(IE-527, pagamintos 1886 m.Vidutinės km. meistras A.Jurkuvėnas).