Apie fondus

Archeologinai eksponatai suskirstyti į kelias grupes pagal chronologiją. Yra kelios didesnės grupės :
1. Akmens ir senojo žalvario amžių (Kretuono 1 gyv. tyrinėjimų medžiaga);
2. Geležies amžių (tyrinėtų pilkapynų medžiaga).
Pagal šias grupes eksponatai inventorinami, inventoriaus knygose įgaudami sekančius šifrus : A(archeologija, A su raide g – archeologija, geležies a.) – I (inventorinės knygos numeris) – 488 (gyvenvietės ar pilkapyno šifras) – 1, 22,1001…(individualus eksponato, rasto tam tikram paminkle, inventorinis numeris), pvz.: A-IV-386/071.
Pirmojoje archeologijos knygoje atskirų gyvenvietės šifrų nėra, archeologiniai eksponatai pradėti inventorinti nuo 1 numerio, t.y. A-1. Tai atsitiktiniai radiniai (akmeniniai kirvukai, jų dalys,kapliai), nupirkti iš gyventojų 1953-1977 metais.Tokie eksponatai suinventorinti nuo A –1 iki A – I –49. Nuo 1983 m. pradėta inventorinti Kretuono I-os gyvenvietės 1978 – 1979 m. bandomųjų tyrinėjimų medžiaga, kurios inventorius prasideda nuo A – I – 50, o nuo A – I – 484 pradėta inventorinti taip : A – I – 484/1.1980 m. Kretuono I-os gyvenvietės tyrinėjimų medžiaga turi naują šifrą A – I – 485/1,kuris tęsiasi ir II archeologijos inventorinėje knygoje( prasideda A – II – 485/59). Kiti Kretuono I-os gyvenvietės šifrai (romėniškas skaičius – inventorinės knygos numeris) : II-486, III-486, III-487, IV-487, V-487, V-488, VI-488, VII-488, VIII-492, Ix-492 . Kretuonų kaimo I gyvenvietė turi šifrą VIII-489, Kretuonų kaimo III – VIII-490, Pabiržės kaimo stovyklavietė – VIII-491. Geležies amžių laikotarpių paminklų tyrinėjimų medžiaga turi sekančius šifrus : Ag – I – 1 Rėkučių-Pakretuonės pilkapynas, I-2 Rėkučių-Paversmio I pilkapynas, I-3 Pavajuonio-Rėkučių pilkapynas, I-4 Kretuonų I pilkapynas, I-5 Kretuono ežero Didžiosios salos senovės gyvenvietė, I-6 Reškutėnų piliakalnis.