Tylos Labanoro - Apie Neturėjimą

Archeologija

1945 m. įsikūrus Švenčionių kraštotyros muziejui, vieni iš pirmųjų eksponatų jame buvo įvairūs archeologinai daiktai, daugiausia gyventojų atnešti akmens ir žalvario amžių kirvukai, keramikos šukės iš piliakalnių.
Archeologijos skyriaus eksponatai, kolekcijos buvo papildomos įvairių archeologinių laikotarpių stacionarių tyrinėjimų, vykdomų Švenčionių rajone, metu, pavienius daiktus atnešdavo ir rajono gyventojai.
Dabartiniu laikotarpiu archeologijos skyrius Nalšios muziejuje gausiausias turimais eksponatais, jame saugoma apie 18 000 eksponatų , taip pat daugiausiai pasipildantis per metus. Galima išskirti kelias archeologinių rinkinių grupes.